Aktualności

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. 
Zawierzamy Ci szczególnie 
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. 
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach 
współczesnego świata 
i daj im łaskę owocnego przeżycia 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, 
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. 
Naucz nieść wiarę wątpiącym, 
nadzieję zrezygnowanym, 
miłość oziębłym, 
przebaczenie winnym i radość smutnym. 
Niech iskra miłosiernej miłości, 
którą w nas zapaliłeś, 
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca 
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: