Aktualności

14/04/19

Ogłoszenia parafialneWIELKI TYDZIEŃ I WIELKANOC

 

1. Palemki wielkanocne można nabyć u naszych ministrantów. Środki zebrane przy tej okazji będą przeznaczone na fundusz ministrantów, bielanek i scholi dziecięcej;

2. Spotkanie bielanek i dziewcząt sypiących kwiaty odbędzie się jutro w poniedziałek o godz. 18:00;

3. Kiermasz Wielkanocny na placu przykościelnym po Mszach o godz. 10:00 i 12:00. Zaprasza Rada Rodziców i uczniowie szkoły;

4. Obchody Wielkiego Tygodnia w czwartek i piątek o 18:00, w sobotę o 20:00;

5. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele od 9:00 do 13:00. Na Budach Starych u Pani Popłońskiej o godz. 11 00 ;

6. Rezurekcja w Wielkanoc o 6:00;

7. W Wielkanoc nie ma Mszy św. o godz. 8:00 i wieczornej. W drugi dzień świąt nie ma Mszy świętej wieczornej;

8. Ofiary na kwiaty do dekoracji „Grobu Pańskiego” i kościoła w święta można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej albo u ministrantów przed kościołem do metalowych puszek;

9. Można wesprzeć kolejną rehabilitację Mateusza Balcerowiaka z Częstochowy składając datek do puszki u dorosłej osoby przed kościołem;

 

INTENCJE MSZALNE NA WIELKI TYDZIEŃ I WIELKANOC

 

 niedziela -  07.04.19.   PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU.

7:30 –   „Godzinki o Męce Pańskiej”;

8:00 –   o zdr. i błog. Boże dla Ireny z dziećmi wnuczkami oraz zm. +Kazimierza Wołowicza;

10:00  –   o błog. Boże i łaski, opiekę Maryi Matki i św. Patrona oraz Dary Ducha Św. na całe życie dla Karola w 19 rocz. ur. oraz o pomyślne zdanie matury;

12:00  –   intencje Mszy św. zbiorowej

- o doświadczenie umacniającej obecności zmartwychwstałego i zwycięskiego Chrystusa dla prześladowanych chrześcijan oraz ustanie prześladowań i opamiętanie dla oprawców muzułmańskich pogan i heretyków(int. KŻR z Sadych Bud);

- o jedność i miłość w małżeństwach oraz zrozumienie i zgodę w rodzinach(int. KŻR z Międzyborowa);

- za dusze w czyśćcu cierpiące szczególnie te z utęsknieniem oczekujące ukojenia w miłości Bożej(int. KŻR z Bud Starych);

- o zdrowie i siły dla wszystkich chorych współparafian(int. KŻR z Bieganowa);

- o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Anny;

- za nauczycieli, katechetów i wychowawców w dniu św. patrona Jana Chrzciciela de la Salle;

- o błog. i łaski dla rolników z ok. wspomnienia Patrona św. Izydora;

+zamordowanych polskich żołnierzy oficerów pomordowanych w Katyniu w 79 rocz. Zbrodni Katyńskiej;

+Leokadię i Edwarda Pindorów;

+Jana i Bronisława Filutowskich;

+Mariannę w 1 rocz. i Henryka w 30 rocz. śm. Borowiec;

+Krzysztofa Jasińskiego;

+Danutę i Stanisława Kuzielów w rocz. śm.;

+Henryka i Janusza Popłońskich z Rodzic. i rodzeństwem; Rodzic. Tomczyńskich z rodz. ks. kan. Czesława Suchtę;

+Antoniego w 41 rocz., Józefę w 33 rocz. i Irenę w 2 rocz. śm. Tomczyńskich;

+Mariana w 2 rocz. i Annę w 10 rocz. śm. Irzyckich;

+Krystynę i Marka Miziurków, Tadeusza Rutkowskiego, Mirosława Szadkowskiego;

+Edwarda w 14 rocz. śm., Emmę i Franciszka Wiśniewskich;

+Antoninę i Władysława z Rodzic. i Stefana Lenardów;

17:30  –   nabożeństwo „Gorzkich Żali”;

18:00  – +Wiesława Stegienko z Rodzic.;

 

poniedziałek - 15.04.19. Wielki Poniedziałek.

17:30 – +Piotra Bartosiewicza 1,5 po śm.;

18:00 – +Krzysztofa Kwaśniewskiego;

 

wtorek - 16.04.19. Wielki Wtorek.

17:30 – +Kazimierza Wołowicza

18:00 – +Marię, Zygmunta i Bogdana;

 

środa - 17.04.19. Wielka Środa.

9:00 –   przedświąteczne odwiedziny starszych i chorych w domach z posługą kapłańską;

18:00 –   Msza  św.  z  Nowenną  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy;

- o zdr., siły i błog dla pap. Benedykta z ok. ur.;

- o pomoc Bożą, opiekę Matki Bożej Różańcowej i ochronę śśw. Aniołów i Archaniołów(IV);

- za dzieci poczęte i nienarodzone, by mogły przyjść na świat w miłości rodziców(IV);

- o dar macierzyństwa i radość ojcostwa(IV);

- o zdr., błog. i łaski dla Agnieszki i Krzysztofa z synami(IV);

- o odnowienie miłości małżeńskiej dla Agaty i Krzysztofa(IV);

- o pomoc w rozwiązaniu ważnych spraw i opiekę śśw. Aniołów Stróżów dla dzieci(IV);

- w dziękczynieniu za wyjście z ciężkiej choroby z prośbą o całkowity powrót do zdrowia dla Andrzeja(IV);

- o uzdr. ciała i duszy oraz wytrwanie w terapii dla syna(IV);

- o błog. Boże i opiekę Maryi Królowej Rodzin nad c. rodz.(IV);

- o dar wytrwałości, cierpliwości i poświęcenia w służbie kapłańskiej dla: ks. Krzysztofa Krawczyka, ks. Rafała Woronowskiego, ks. Tomasza Stępniaka, ks. Roberta Błaszczyka, ks. Pawła Muranowicza i dla wszystkich kapłanów, którzy posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej(IV);

- o zdr. siły i opiekę śśw. Aniołów Stróżów i śśw. patronów dla Jarosława i Marcina oraz znalezienie dobrej pracy(IV);

- o zdr. dla Alicji i opiekę Opatrzności Bożej dla c. rodz.(IV);

- w dziękcz. za łaski z prośbą o zdr. i siły dla Barbary i Henryka(IV);

- o wypełnienie Woli Bożej dla Barbary i pokój serca dla c. rodz.(IV);

- o łaskę zdr. dla Katarzyny i opiekę Opatrzności Bożej nad c. rodz.(IV);

 

+ks. bpa Alojzego Orszulika po śm.(IV);

+ks. Kan. Czesława Suchtę(IV);

+Halinę Byczak po śm;

+Stanisławę Mirecką po śm.;

+Wiesława Cieplaka po śm.;

+Jadwigę, Teodora i Waldemara Szkopów(IV);

+Zofię i Jana Pindorów, Tadeusza Mireckiego(IV);

+Helenę, Danutę i Czesławę(IV);

+Anicetę w dniu im. i Lucjana Nyców;

+Leszka, Genowefę, Stefana i Ryszarda Wiśniewskich, Zofię, Jana, Wiktora, Wojciecha i Władysława Konarskich, ks. Kan., Czesława Suchtę, o. Wacława Sobieskiego;

 

ŚWIĘTE   TRIDUUM   PASCHALNE

 

czwartek - 18.04.19. Wielki Czwartek.

18:00 -  MSZA  WIECZERZY  PAŃSKIEJ.

- o dar wierności, cierpliwości i poświęcenia w służbie kapłańskiej i wytrwanie w łasce Chrystusa dla kapłanów w dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii;

 

piątek - 19.04.19. Wielki Piątek.

 18:00 -  LITURGIA  WIELKIEGO  PIĄTKU.

 

sobota - 20.04.19. Wielka Sobota.

9:00 – 13:00   - świecenie pokarmów na stół wielkanocny;

 

20:00 -  LITURGIA  WIGILII  PASCHALNEJ.

 

 

niedziela - 21.04.19.  NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO.

 

6:00 –   REZUREKCJA -   za parafian;

10:00 – +Dariusza Szczygielskiego w 3 rocz., Lucynę w 5 rocz. śm. i Mieczysława Szkopów, Tomasza i Bronisława Kowalskich;

12:00 – +Kazimierza Sulika w 21 rocz. śm.;

 

poniedziałek - 22.04.19.  PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY.

8:00 –   o zdr., błog. Boże i łaski dla: Bogumiły i Stanisława, Anny z rodz., Artura z rodz. i Łukasza z rodz.;

10:00 – +Juliana Maciejewskiego;

12:00 – +Stanisławę i Wacława Popłońskich z Rodzic., Antoniego Woźniaka;