Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. Krzysztof Krawczyk

Urodzony 25 lutego 1966 roku w Słupi. Syn Józefa i Zofii. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Kardynała Józefa Glempa w Warszawie 18 maja 1991 roku. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia w Złakowie (1991-1993), następnie Jaktorów (1993-1994), Łowicz par. p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza (1994-1999).

Funkcję proboszcza pełnił najpierw w parafii Ostrowy (1999-2002), a obecnie trzynasty już rok w parafii Międzyborów.

Od roku 2003 pełni urząd wizytatora nauki religii.

 

Wikariusz:

Ks. Rafał Woronowski

Urodzony 15 stycznia 1992 roku w Skierniewicach. Syn Marka i Jolanty. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Andrzeja F. Dziuby 3 czerwca 2017 roku. Międzyborów jest pierwszą parafią, w której posługuje jako kapłan.