Grupa Czerwona

ZAPISY:

- 18 - 31 lipca - w parafiach u Księży Proboszczów

- 01 - 05 sierpnia - w parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Międzyborowie


DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISACH:

- dowód osobisty lub legitymacja szkolna (nr PESEL), adres

- zaświadczenie od księdza Proboszcza (jeśli zapisy są poza parafią)

- do 18 roku życia - pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum - zaświadczenie od rodziców, że dziecko idzie na pielgrzymkę pod opieką osoby pełnoletniej (imię i nazwisko) z tej samej grupy pielgrzymkowej.


Koszt pielgrzymki:

W Grupie Czerwonej koszt całkowity to 130 zł. Obejmuje on: pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, bagaż, koszulka i gadżety przewidziane na ten rok, które są niespodzianką.

 

!!! Z N I Ż K I !!!

dla szefa grupy porządkowej i medycznej
oraz 50% płacą pozostałe osoby pełniące służbę w grupie porządkowej
i medycznej, dlatego zapraszamy chętnych do współpracy

 

Każda następna osoba z rodziny płaci 5 zł mniej

dzieci przedszkolne do lat 6 GRATIS