Grupa charytatywna

Grupa charytatywna pod patronatem błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty istnieje pięć lat. Liderem jest pani Lidia Sobol, a opiekunem ks. Proboszcz. Choć wolontariuszy jest niewielu, to działają prężnie, wspomagając - dzięki życzliwości ofiarnych Parafian i „Caritas” diecezjalnej - ponad osiemdziesiąt rodzin tj. około dwustu dziewięćdziesięciu osób.
 
Kierują dzieleniem żywności oraz czynią wiele innych potrzebnych rzeczy wspierając poszczególne osoby i całe rodziny. Parafia także korzysta z pomocy podopiecznych grupy caritasowskiej np. przy jesiennym grabieniu liści i sprzątaniu terenu wokół kościoła.
     
"Dzielmy się wiarą jak chlebem..."