Historia

Początki parafii

Pierwszy ślad powstania parafii w Międzyborowie pochodzi z 1937r. Jest to list ks. Marcellego Kossakowskiego w sprawie placu pod budowę kościoła. Tuż po wojnie wybudowano kaplicę dla harcerzy. Był to pomnik poświęcony ku czci i pamięci harcerzy poległych w II wojnie światowej. Została ona poświęcona w uroczystość Przemienienia Pańskiego. W baraku przy kaplicy początkowo mieszkały Siostry ze zgromadzenia Sług Jezusa. Parafia powstawała powoli. Opiekę duszpasterską sprawowali księża z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, którzy przyjeżdżali do kaplicy, aby odprawiać niedzielne Msze św., prowadzić nauki religii dla dzieci i przygotowywać je do I-szej Komunii św. Wybudowanie kościoła napotykało ciągłe trudności ze strony państwa oraz wydziału do spraw wyznań. W 1962r. z wizytacją do Międzyborowa przyjechał Ks. Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, na cześć którego ks. Czesław Suchta napisał wiersz. Po ciężkich trudach w końcu udało się wybudować kościół parafialny w Międzyborowie.

Rozpoczęcie budowy

W roku 1977 Ks. Bp Jerzy Modzelewski położył kamień węgielny pod kościół, a przy nim ustawił urnę z ziemią pobraną z grobów Szarych Szeregów „Zośka” i „Parasol” z cmentarza w Warszawie oraz grobów Armii Krajowej z cmentarza w Budach Zosinych. 23.08.1980r. odbyła się konsekracja kościoła przez Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Władze państwowe uznały Międzyborów za parafię i mianowały ks. Czesława Suchtę pierwszym proboszczem. Z biegiem czasu parafia się rozwijała, do kościoła przychodziło coraz więcej ludzi. Powoli postępowały prace upiększające międzyborowską świątynię. Podobnie jak były problemy z budową kościoła, nie obyło się bez nich przy powstaniu cmentarza parafialnego. W początkowych zamierzeniach cmentarz, kościół i plebania miały być w jednym miejscu. Ks. Marcelli Kossakowski chciał, aby ten plac znajdował się między torami kolejowymi a szosą. Następnie był plan, aby cmentarz powstał na Sadych Budach przy szosie, ale władze państwowe się nie zgodziły. W końcowym efekcie cmentarz powstał pod koniec lat 90. na Bieganowie. Spośród wspólnoty parafialnej Międzyborowa wywodzą się księża oraz siostry zakonne, powiększają się szeregi ministrantów i lektorów.

Opis świątyni

Na ścianie prezbiterium jest kopia fragmentu malowidła z Watykanu przedstawiającego scenę Przemienienia Jezusa na górze Tabor. Poniżej wmurowane nowe tabernakulum. Ołtarz boczny w lewej nawie z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z prawej strony naprzeciw zakrystii kaplica boczna z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej (planowane jest umieszczenie obrazu Jezusa Miłosiernego). W ścianach nawy są dwie tablice komemoratywne: ks. Marcellego Kossakowskiego, proboszcza Żyrardowskiego zasłużonego dla położenia podwalin pod kaplicę i placówkę parafii w Międzyborowie oraz pierwszego proboszcza ks. Kan. Czesława Suchty, założyciela parafii i budowniczego kościoła. Stacje Drogi Krzyżowej i współczesne, nowe organy  elektroniczne. Na przykościelnej dzwonnicy znajduje się ofiarowany przez parafię w Żyrardowie dzwon "Władysław". W związku z jubileuszami 30-lecia erygowania parafii na zainstalowanie czekają dzwony: "Przemienienie Pańskie", "bł. Czesław" i "św. Józef".

Odpust – 6 sierpnia, ew. w niedzielę poprzedzającą lub następującą po tym dniu;

Życie parafii

W związku z 30-tą rocznicą erygowania parafii i konsekracji kościoła, jesienią 2010 odbyły się misje święte, prowadzone przez oo. Paulinów.Obok innych uroczystości i wydarzeń kulturalnych – poza wydarzeniami całego roku liturgicznego - parafia włącza się w życie lokalnej społeczności poprzez udział w corocznych Dniach Międzyborowa przy szkole pod koniec maja, Pikniku Rodzinnym przy Ochotniczej Straży Pożarnej na początku września. Na przełomie lipca i sierpnia w kościele odbywają się Międzynarodowe Spotkania Muzyczne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wydm Międzyborowskich. Wykonawcy różnych form muzyki klasycznej, instrumentalnej i wokalnej przyjeżdżają z Europy i świata na zapraszenie pochodzącego z Międzyborowa - europejskiej sławy śpiewaka tenorowego - pana Andrzeja Szadkowskiego. Dzięki temu, że wstęp na koncerty jest wolny, to kulturalne wydarzenie gromadzi wielu słuchaczy, koneserów i melomanów - ludzi zwyczajnych ale także zaproszonych gości i wybitnych postaci życia publicznego w kraju (np. obecny prezydent RP Bronisław Komorowski)