Pogrzeb

W przypadku pogrzebu należy przedstawić

- Świadectwo zgonu.

- Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.

- Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania.