Sakrament Chorych

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia).
 
Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się w każdy pierwszy piątek miesiąca  podczas odwiedzin w domu chorego.
 
Należy przygotować:
 
- Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
- Krzyż i świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
- Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).