Aktualności

19/05/24

ÓSMA  NIEDZIELA  WIELKANOCNA,   19. 05. 2024.

UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO

ZIELONE  ŚWIĄTKI

1.       Dzisiejszą niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończymy liturgiczny okres wielkanocny i czas wielkanocnej spowiedzi i Komunii św.;

2.       Bł. Matka Róża Czacka, beatyfikowana razem z bł. Stefanem Kardynałem Wyszyńskim Prymasem Tysiąclecia, jest patronką dzisiejszego dnia;

3.       Święto Maryi Matki Kościoła jest jutro;

4.       Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana wypada w czwartek. Na czwartek podobnie jak w środę, sobotę i niedzielę można zgłaszać intencje do Mszy św. zbiorowej;

5.       Św. Rita z Cascia jest patronką środowego dnia a w piątek Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych;

6.       Msza św. polowa z nabożeństwem majowym przy krzyżu przydrożnym przy ul. Kaskiej na Budach Starych będzie w najbliższy piątek we wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych o godz. 18:00;

7.       Rodzicom dzieci rocznicowych dziękujemy za ofiarę na rzecz parafii w wysokości 1’300 tys. zł;

8.       Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do sanktuarium Matki Bożej w Głuchowie koło Rawy Mazowieckiej będzie 25 maja. Szczegóły w Internecie;

9.       Festyn Rodzinny w ramach Dni Międzyborowa w niedzielę za tydzień. Szczegóły na plakatach;

10.   Czwartkowe spotkania dla mężczyzn pt. „Męski Trening Duchowy” 23 maja i 27 czerwca o godz. 18:00 w parafii Cyryla i Metodego w Żyrardowie. Szczegóły na plakacie;

11.   Ogólnopolskie spotkanie młodych w Lednicy będzie 31 maja i 1 czerwca. Szczegóły w Internecie;

12.   W Uroczystość Bożego Ciała 30 maja będą Msze św. o godz. 9:00 z procesją do czterech ołtarzy oraz wieczorna o godz. 18:00;

 

 

INTENCJE MSZALNE

niedziela  -  19.05.24.  ÓSMA  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO

ZIELONE  ŚWIĄTKI

7:30  –   „Godzinki o Miłosierdziu Bożym”;

8:00  – +Leszka Wiśniewskiego (18greg);

7:30  –   „Godzinki o św. Józefie”;

10:00  – +Stanisławę i Henryka Gontarczyków;

12:00  –   o błog. Boże i łaski, zdrowie, siły, szacunek bliskich i pomoc w realizacji wszystkich zamierzeń życiowych dla Wojciecha w 25 rocz. ur. oraz opiekę Opatrzności Bożej dla wszystkich bliskich;

17:30  –  nabożeństwo  majowe;

18:00  – +Zofię i Kazimierza Dukaczewskich z Rodzic.;

 

poniedziałek  -  20.05.24.  ŚWIĘTO  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY  MATKI  KOŚCIOŁA.

17:30  – +Leszka Wiśniewskiego (19greg);

18:00  –   o wstawiennictwo Maryi Matki i opiekę św. Anioła Stróża i św. Patrona oraz wzrost w łaskach u Boga i u ludzi dla Tadeusza w 10 rocz. ur. i opiekę Opatrzności Bożej dla bliskich;

nabożeństwo  majowe

 

wtorek  -  21.05.24.  dzień powszedni.

17:30  – +Krystynę Klimiuk po śm.;

18:00  – +Leszka Wiśniewskiego (20greg);

nabożeństwo  majowe

 

środa  -  22.05.24.  wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy.

7:00  – +Leszka Wiśniewskiego (21greg);

18:00  –   Msza  św.  z  Nowenną  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  ò

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Dary Ducha Św. w posłudze pasterskiej i w kierowaniu Kościołem powszechnym dla papieża Franciszka;

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Dary Ducha Św. i opiekę Maryi Matki Kapłanów w posłudze pasterskiej i w kierowaniu Kościołem diecezjalnym dla bpa Wojciecha i bpa Andrzeja z ok. dzisiejszej rocznicy sakry biskupiej i ingresu do katedry łowickiej;

- o dar wierności, cierpliwości i poświęcenie w służbie kapłańskiej i wytrwanie w łasce Chrystusa pod opieką Maryi Matki Kapłanów dla ks. Pawła Olszewskiego i ks. Roberta Błaszczyka z ok. rocznicy święceń prezbiteratu;

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Dary Ducha Św. i opiekę Maryi Matki Kapłanów dla kapłanów, którzy posługują i posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej oraz pochodzących z naszej parafii a posługujących w innych wspólnotach;

- o łaski i wytrwanie w powołaniu i służbie dla nowo wyświęconych kapłanów;

- o łaskę wytrwania w gorliwej modlitwie dla uczestniczek Apostolatu Margaretki naszej parafii mdlących się o świętość i gorliwość w posługiwaniu dla kapłanów;

- o liczne, gorliwe i trwałe powołania do służby Bożej, błog. Boże i opiekę Maryi – wychowawczyni powołań kapłańskich, wytrwanie w powołaniu i formacji seminaryjnej dla kleryków naszego seminarium;

- o powołania do służby Bożej z naszej parafii(VI);

- przez wstawiennictwo Matki Bożej Skępskiej – Pani Brzemiennej o prawidłowy rozwój dziecka, łaskę zdrowia i szczęśliwe przyjście na świat(VI);

- przez wstawiennictwo śśw. Dzieci Fatimskich Franciszka i Hiacynty o dar narodzin syna(VI);

- o łaskę zdrowia i pełni sił dla koleżanki z pracy(VI);

- o łaskę zdrowia i pełni sił, błog. Boże, opiekę Maryi – Uzdrowicielki Chorych dla Reginy i Radosława i opiekę Bożą dla c. rodz.(VI);

- o łaskę zdrowia i pełni sił za wstawiennictwem św. Jana Apostoła dla Jadwigi(VI);

- o szczęśliwy przebieg leczenia, dar zdrowia i pełni sił do codziennego działania dla Krzysztofa oraz opiekę Bożą dla bliskich(VI);

- o opiekę Maryi z Guadalupe – Matki Brzemiennej, dar macierzyństwa i radość ojcostwa(V);

- o błog. Boże i łaski, opiekę Maryi – Matki Pięknej i św. Józefa patrona małżeństw i opiekuna rodzin dla Joanny i Michała po śl.(V);

- w dziękczynieniu za szczęśliwe rozwiązanie Pauliny z prośbą o dalszą opiekę Maryi – Matki Pięknej Miłości, prawidłowy rozwój nowonarodzonej Kornelii i opiekę Bożą dla c. rodz.(V);

- w dziękczynieniu za szczęśliwe rozwiązanie Anny z prośbą o zdrowie dla matki
i prawidłowy rozwój dla Antoniego i Rity(V);

- o Błog. i łaski, opiekę Opatrzności Bożej nad c. rodz. – dziećmi i wnukami a szczególnie nad synem(V);

- o zawrócenie ze złej drogi, uwolnienie od złego towarzystwa i powrót do więzi rodzinnych, zasad moralnych i wiary w Boga dla wnuka(V);

- o drowie, pełnię sił i pomoc Maryi Matki Dobrej Rady w rozwiązaniu trudnych spraw dla Daniela i Jerzego oraz nieustającą opiekę Bożą dla c. rodz.(V);

- o zdrowie, siły i opiekę Bożą dla: Adama, Krystiana i Jakuba(V);

- w dziękczynieniu św. Antoniemu za pomoc w odnajdywaniu rzeczy i rozwiązywaniu trudnych spraw z darem modlitwy wstawienniczej za wszystkich przyzywających jego pomocy(V);

- o łaskę zdrowia fizycznego i psychicznego i pokój serca dla Kamili(V);

- o pomyślne załatwienie trudnej sprawy sądowej zgodnie z wolą Bożą(V);

- o dar uzdrowienia na duszy i na ciele dla bliskich(V);

- o prowadzenie Boże i pomyślne załatwienie trudnej sprawy sądowej (V);

- o pomyślny przebieg leczenia w walce z chorobą nowotworową dla Jadwigi(V);

- o pomyślny przebieg leczenia, udaną operację i pełnię sił i zdrowia dla Lilianny oraz opiekę Opatrzności Bożej dla bliskich(V);

- o pomyślną operację, pełnię sił i zdrowia oraz opiekę Bożą dla Piotra(V);

- o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do pełni sił i zdrowia dla Roberta(V);

- uzdrowienie fizyczne i psychiczne i opiekę Maryi Nieustającej Pomocy dla Aleksandra oraz opiekę Bożą dla c. rodz.(V);

- w podziękowaniu za dotychczasowe łaski i opiekę Maryi Panny w ciągu całego długiego życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Stefana i bliskich(V);

- w dziękczynieniu za łaski z prośbą o błog. Boże dla Stanisława z rodz.(V);

- w podziękowaniu za szczęśliwie przebytą operację z prośbą o zdrowie i siły, błog. i opiekę  Bożą dla rodz. Stefańskich(V);

- o łaskę miłosierdzia Bożego i umocnienie w chorobie dla Adama i jego rodz(V);

- o światło i Dary Ducha Św. i pomyślne zdanie matury oraz o dar mądrości życia i piekę Maryi – Matki Dobrej Rady na całe dorosłe życie dla Karola;

- o szczęśliwy przebieg operacji, powrót do pełni sił i zdrowia dla Anny;

- o błog. Boże i opiekę św. Rodziny z Nazaretu, zdrowie, siły, szacunek bliskich i pomoc św. Patrona w realizacji wszystkich zamierzeń życiowych dla Pawła w 50  rocz. ur. oraz opiekę Opatrzności Bożej dla wszystkich bliskich;

-

 

+Janinę Chojecką po śm;

+Janinę Glizię po śm.;

+Jana Balińskiego po śm.(VIII);

+Grzegorza Beltę po śm(VI);

+Henrykę Szymańczak po śm.(VI);

+Wiesławę Klimiuk w 10 rocz. śm. i Cecylię Goluch z Rodzic.(VI);

+Juliana Maciejewskiego z Rodzic., Emilię i Henryka Okońskich(VI);

+Tadeusza i Bożenę Pilarskich po śm.(V);

+Halinę, Stanisława i Kazimierza Byczaków(V);

+Wiesława Cieplaka, Zofię i Zygmunta Wojnarowiczów(V);

+Kazimierę i Teodora Kopaszewskich, Jana Twardziaka(V);

+Mariannę, Hipolita i Mieczysława Grochowskich, Eugenię i Adama Wijtyków, Barbarę Sokołowską(V);

+Mariannę i Tadeusza Biragów, Jadwigę i Jana Pogorzelskich(V);

+Krystynę Banaszek, Jana, Ludwika i Feliksę Tomaszewskich, Aleksandrę i Feliksa Pieścików(V);

+Julię i Czesława Serafinów, Barbarę i Eugeniusza Czerepoków(V);

+Stanisławę, Stefana, Hannę, Romana i Elżbietę Łysakowskich(V);

+Teodozję, Leona, Izabelę i Stanisława Garbalińskich(V);

+Irenę, Ewę, Kazimierza i Stanisława Wołowiczów z Rodzic., Iwonę Badowską, Monikę Wiśniewską, Sabinę, Stanisławę i Jana Kuligowskich z Rodzic., Janinę i Kazimierza Szkopów, Krystynę i Franciszka Piecków, Janinę i Leona Motylewskich z Rodzic.(V);

+Katarzynę i Stanisława Fituchów z dziećmi i wnukami, Annę, Stanisława, Henryka, Sabinę i Bernarda Zdziebłowskich(V);

+Stanisławę, Józefa, Jadwigę i Krystynę Koźbiałów(V);

+Dariusza, Zofię i Wacława Stefańskich, Józefę i Piotra Mikołwowskich(V);

+Jadwigę Pałubę z ok. Dnia Matki;

++Zofię we wspom im. i Zygmunta Pałubów;

+Mariannę z ok. Dnia Matki i Mariana Pastuszaków;

+Helenę we wspom. im., Irenę, Hieronima, Mariana Olszewskich, Zenona i Marcina Pawlaków;

+

nabożeństwo  majowe

 

czwartek  -  23.05.24.  ŚWIĘTO  JEZUSA  CHRYSTUSA  NAJWYŻSZEGO  I  WIECZNEGO  KAPŁANA.

7:00  – +Leszka Wiśniewskiego (22greg);

18:00  –   intencje  Mszy  św.  zbiorowej  ò

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Dary Ducha Św. w posłudze pasterskiej i w kierowaniu Kościołem powszechnym dla papieża Franciszka;

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Dary Ducha Św. i opiekę Maryi Matki Kapłanów w posłudze pasterskiej i w kierowaniu Kościołem diecezjalnym dla bpa Wojciecha i bpa Andrzeja z ok. dzisiejszej rocznicy sakry biskupiej i ingresu do katedry łowickiej;

- o dar wierności, cierpliwości i poświęcenie w służbie kapłańskiej i wytrwanie w łasce Chrystusa pod opieką Maryi Matki Kapłanów dla ks. Pawła Olszewskiego i ks. Roberta Błaszczyka z ok. rocznicy święceń prezbiteratu;

- o łaski sakramentalne od Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Dary Ducha Św. i opiekę Maryi Matki Kapłanów dla kapłanów, którzy posługują i posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej oraz pochodzących z naszej parafii a posługujących w innych wspólnotach;

- o łaski i wytrwanie w powołaniu i służbie dla nowo wyświęconych kapłanów;

- o łaskę wytrwania w gorliwej modlitwie dla uczestniczek Apostolatu Margaretki naszej parafii mdlących się o świętość i gorliwość w posługiwaniu dla kapłanów;

- o liczne, gorliwe i trwałe powołania do służby Bożej, błog. Boże i opiekę Maryi – wychowawczyni powołań kapłańskich, wytrwanie w powołaniu i formacji seminaryjnej dla kleryków naszego seminarium;

- o powołania do służby Bożej z naszej parafii;

-

 

+kapłanów pomordowanych w niemieckich i sowieckich obozach zagłady i innych miejscach kaźni;

+ks. bpa Alojzego Orszulika pierwszego biskupa naszej diecezji;

+ks. bpa Józefa Zawitkowskiego pierwszego biskupa pomocniczego naszej diecezji;

+ks. Kan. Czesława Suchtę pierwszego proboszcza naszej parafii;

+ks. Zbigniewa Cieślińskiego byłego proboszcza naszej parafii;

+ks. Grzegorza Kuberę byłego wikariusza naszej parafii;

+ks. Zdzisława Madzio byłego wikariusza naszej parafii;

+ks. Stanisława Kanię przyjaciela naszej parafii;

+Józefa Krawczyka;

+Józefa, Antoninę i Zenona Stokowskich, Irenę  i Józefa Wilków;

+Władysława Krajewskiego w 16 rocz. śm; rodz.: Oskierów i Wnuków;

+

 

nabożeństwo  majowe

 

piątek  -  24.05.24.  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

17:30  – +Leszka Wiśniewskiego (23greg);

18:00  – +Bożenę Siwek po śm.;

nabożeństwo  majowe

 

sobota  -  25.05.24.  dzień powszedni.

7:00  –   1). +Zygmunta w rocz. śm. i Scholastykę Ipniarskich;

2). +Leszka Wiśniewskiego (24greg);

15:30  –   Msza św. ślubna: Edyta Nalej i Adrian Koziarek;

16:30  –   Msza św. ślubna: Anastasia Staś i Piotr Semchuk;

18:00  –

nabożeństwo  majowe

 

niedziela  - 26.05.24.  ÓSMA  NIEDZIELA  ZWYKŁA.

UROCZYSTOŚĆ  TÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ

8:00  – +Romana Wójcickiego, Irenę Meszkę, Irenę, Feliksa i Karola Skrońskich;

10:00  – +Zachariasza w 20 rocz. śm. i Ludwikę z ok. Dnia Matki Mireckich, Andrzeja Dowgierta w 5 rocz. śm., Stefana Dybca, Kazimierza Sidora, Bożenę Bieganowska i Stefanię Ślesińską z ok. Dnia Matki;

12:00  –   za parafian;

17:30  –  nabożeństwo  majowe;

18:00  – +Leszka Wiśniewskiego (25greg);

 

 

 

 

 

 

Klauzura rodo na stronę