Domowy Kościół

Domowy Kościół istnieje w ramach ruchu „Światło Życie”. Inspiracją do powstania wspólnoty Kręgu Domowego Kościoła w naszej parafii były nauki głoszone przez Księdza Dariusza Łosiaka w czasie rekolekcji Wielkopostnych w 2000r. Aktualnie krąg  skupia kilka rodzin bardzo oddanych Kościołowi i będących przykładem miłości, którą czerpią z nauki Jezusa oraz Sakramentów świętych.
       
Ojcem duchowym Wspólnoty Rodzin w parafii jest Ksiądz Proboszcz. W każdą III niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 10.00 przygotowują oprawę parafialnej Mszy świętej i śpiewają „Godzinki do świętego Józefa”, w domach zaś spotykają się na wspólnej modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego. Wśród rozmów podejmują ważne tematy dotyczące małżeństwa i rodziny w dzisiejszym świecie, służą sobie wzajemną pomocą i radą.
 
Biorą udział w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w rodzinnej diecezji oraz całym kraju. W parafii włączają się w liturgię uroczystości kościelnych w ciągu całego roku oraz wspierają swoich duszpasterzy prowadząc katechezy dla narzeczonych.
 
Od października w każdą III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00 z inicjatywy małżeństw tworzących Krąg Domowego Kościoła w naszej parafii będziemy wspólnie rozważać i swoją uwagę kierować na nauczaniu Jana Pawła II, które zostało zawarte w interesującym i głębokim jego Liście do Rodzin z 1994 roku. Wersję wspomnianego Listu w języku polskim oraz angielskim możesz znaleźć pod adresem:http://www.kbroszko.dominikanie.pl/jp2_list_do%20_rodzin.html