Lektorzy

W naszej parafii istnieje dość liczna grupa lektorów, którzy starają się czytać Słowo Boże z godnością i wielkim skupieniem, aby w ten sposób dodawać powagi pełnionej przez nich funkcji w Kościele Chrystusowym.

Pełni nadziei ufamy, że dzięki talentowi - jakim ich Bóg obdarzył - wierni lepiej rozumieją Słowo Boże. Przez znajomość obrzędów liturgicznych ich służba przy Ołtarzu Pańskim jest niemalże perfekcyjna.