Małżeństwo

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA:

- Dowody osobiste narzeczonych;
- Metryki Chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o sakramencie bierzmowania;
- Trzy zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

 

SPOTKANIA:

- Ustalenie terminu ślubu (jak najwcześniej);
- Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i rozpisanie zapowiedzi (z w/w dokumentami ok. 2 miesiace przed ślubem);
- Spisanie aktu ślubu (w tygodniu przed ślubem, dane świadków: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
- Ślub;
- Odbiór aktu ślubu (w USC ok 2 tygodnie po ślubie).

 

W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.

 W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

 W przypadku osób, które przyjęły wcześniej ślub cywilny należy dostarczyć akt z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu małżeństwa.

 

Kompozycje kwiatowe: Pani Monika Rypkowska - tel.: 665-151-829